Volam Family Tree

Name List

No Surname, A, B, C, D, E, F, [G], H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
[GAJJALA-GUNDA]


Names

Born

Died

GAJJALA
  Srinivsa Sudhakar
GIRIJA
  Unknown
GONDRALA
  Mangatayaru
  Somaiah born Khammam, Andhra Pradesh, India
GOPAL
  Venu
GOPAMMA
  Unknown
GUNDA
  Unknown
  Unknown
  Amar
  Anasurya
  Anuradha
  Aswini
  Chamundeswari
  Chandraiah
  Chandrasekhara Nataraj
  Guru Charanam
  Hari Kiran
  Jaya
  Jyothi
  Kalyani
  Kausalya
  Kumara Swamy
  Manasa
  Muthilingam
  Nirmala
  Raja Kiran
  Rajaiah died 1985, Warangal, Andhra Pradesh, India
  Rajalingam
  Rajeswar Rao
  Rajitha
  Rama Devi
  Sadasiva Rao
  Sambhaiah
  Sarabhaiah
  Sarabheswar Rao
  Shankar Lingam
  Sridhar
  Surekha
  Sweety
  Umameswar Rao
  Vijay
  Visweswar Rao

Home | Table of Contents | Surnames | Name List
No Surname, A, B, C, D, E, F, [G], H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
[GAJJALA-GUNDA]

Home | Table of Contents | Surnames | Name List